blog
RGBvsCMYK

RGB vs CMYK

Mohammad Selwaye

Har du någon gång lagt märke till att färger ibland inte ser likadana ut digitalt som de gör när de väl är utskrivna? LÄS MER!

varumärkeskännedom

(Del 1)

Öka din varumärkeskännedom

Mohammad Selwaye

Det är en självklarhet att man som företag ska leverera både tjänster och produkter som motsvarar kundens förväntningar samt att man .. LÄS MER!

Hemsida

Såpopera

Oscar Frost

Det första du tänker när du hör såpopera är kanske inte content marketing och du tänker förmodligen inte på digital marknadsföring heller. Faktum är dock att såpoperan är sprungen ur båda delar och .. LÄS MER!

Hemsida

Början på upphörandet av hemsidor

Oscar Frost

Häromdagen frågade min engelsktalande kollega mig vad ordet hemsida betyder varpå jag förklarade att det betyder samma sak som engelskans homepage förutom att man på svenska inte använder ordet för att .. LÄS MER!